Mentoring-logo-2

Mentoring

TË RRITESH NË ART

Komuniteti i parë “smart” që lehtëson dhe mbështet hyrjen në ofertat kulturore, artistike dhe arsimore

Operatorët kulturorë

Dëshironi të përfshini eventet e juaja në programimin e Mentorimit?

Mentorët

Bëhuni mbështetës duke u ofruar kulturë atyre të cilëve u nevojitet.

Institucionet

Regjistrohuni për të aplikuar për studentë ose individë në nevojë, për nisma artistike dhe kulturore

Merr bileta

Eksploroni projektet dhe merrni bileta për të marrë pjesë

projektet

Kalendari i eventeve

Eksploroni eventet, shfaqjet dhe iniciativat kulturore që ofron Mentoring

Nuk ka evente të disponueshme

Buletinet

Regjistrohu në buletinin tonë për të përditësuar njohjen tuaj mbi ofertat e reja

Propozimi

Kujt i drejtohet Mentorimi

Mentorimi është komuniteti “smart” që lidh operatorët kulturorë, shkollat ​​dhe agjencitë sociale, bizneset dhe përdoruesit. Na kontaktoni për të përfituar menjëherë nga avantazhet e dedikuara për ty.

Bizneset dhe profesionistët

Angazhohuni në rolin e mentorit për zhvillimin artistik të një riu ose të një personi në vështirësi ekomomike.

Operatorët Kulturorë

Propozoni eventet e juaja në Komunitetin e Mentorimit.

Agjencitë Sociale

Sinjalizoni njerëzit në nevojë ekonomike e sociale, që duan të jenë të informuar mbi ofertat kulturore

Shkollat

Sinjalizoni studentët që duan të marrin pjesë në iniciativat kulturore.

Regjistrohuni për të propozuar përmbajtjen dhe iniciativat tuaja. Bëjini ngjarjet tuaja më të aksesueshme edhe për ata që kanë nevojë.

Jeni operator kulturor?

Mentorimi është shansi juaj për të mbështetur një të ri ose një person të pafavorizuar. Decentralizoni mbështetjen sociale dhe forconi imazhin tuaj të korporatës duke kontrolluar rezultatin e nismave të mbështetura.

A jeni një sipërmarrës?