Mentoring-logo-2

Propozoni një projekt

“Pasurojeni rrugëtimin tuaj me kulturë dhe art dhe do të bëheni diçka e çmuar për veten dhe për të tjerët.”
Angela Randisi

ART

Shumë operatorë kulturorë për mbështetje konkrete

Mentorimi ka qëllim të lehtësojë hyrjen në propozimet kulturore, prandaj synon të integrojë operatorët kulturorë me nismat e tyre në këtë platformë dhe t’i vendosë ato online.

Qëllimi është që programimi i nismave veçanërisht të pasura dhe të larmishme, të bëhet i aksesueshëm për të rinjtë, studentët dhe njerëzit në kushte të jo të favorshme dhe si rrjedhojë, të zgjerojë sa më shumë rrjetin i subjekteve të përfshira në Mentorim.

Nisma juaj për Mentorim

Si të filloni?

Në platformën Mentoring mund të prezantoni nismën ose eventin tuaj (koncert, sezon teatror, ​​ekspozitë, kurs trajnimi, etj.). Në këtë mënyrë ju do të mund të jeni pjesë e rrjetit të subjekteve që synojnë të mbështesin rritjen e artit dhe kulturës.

Për eventin në fjalë, faktikisht do të vihen në dispozicion disa bileta të rezervuara për të rinjtë dhe personat në gjendje të jo të favorshme të senjalizuara nga shkollat ​​dhe agjencitë e mbrojtjes sociale të zonës dhe të mbështetur nga Mentorët.

Avantazhet

  • Mblidhni fonde për projektin tuaj

  • Reklamoni grupin tuaj të punës

  • Zgjeroni sasinë e përdoruesve në subjekte private dhe institucione.

  • Takoni operatorë të ndryshëm kulturorë dhe ballafaqoni idetë tuaja

  • Tërhiq vëmendjen e mentorëve të kualifikuar dhe sponsorëve