Mentoring-logo-2

Ju mund të zgjidhni nga ngjarjet e disponueshme cilat do t’u caktoni përdoruesve fundorë (token).
Mund të zgjidhni vetëm ngjarje që kanë një shumë më të ulët se vlera e portofolit tuaj.
Për të caktuar më shumë token, mund ta përsërisni operacionin duke klikuar disa herë në butonin përkatës.